Đề thi cuối năm môn Sinh học 11

Đề thi cuối năm môn Sinh học 11

Gửi bàigửi bởi haduyknpy vào ngày Thứ 4 14/03/12 15:18

Câu 1. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra mấy lần phân bào?
A.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân B.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân
C.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân D.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân
Câu 2. Đối với động vật, yếu tố môi trường ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển là:
A.Ánh sáng B.Thức ăn C.Độ ẩm D.Nhiệt độ
Câu 3. Thuốc tránh thai chứa thành phần chủ yếu là progesteron, có tác dụng gì?
A.Ngăn không cho trứng chín và rụng B.Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên
C.Kìm hãm sự phát triển của nang trứng D.Duy trì sự tồn tại của thể vàng
Câu 4. Cấu trúc nào sau đây không thuộc thành phần của xinap?
A.Màng sau xinap B.Các ion Ca2+ C.Cúc xinap D.Khe xinap
Câu 5. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật đẻ trứng có 1 giai đoạn không cần lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài, đó là:
A.Giai đoạn ấu trùng B.Giai đoạn phôi
C.Giai đoạn hậu phôi D.Giai đoạn sau trưởng thành
Câu 6. Mạch đơn thứ nhất của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T = 420, X = 30% số nucleotit của mạch. Gen có số liên kết hidro giữa A và T bằng số liên kết hidro giữa G với X. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 900 ribonucleotit loại A. Xác định mạch khuôn và số lần phiên mã của gen?
A.Mạch 1 và 2 lần B.Mạch 2 và 2 lần C.Mạch 1 và 3 lần D.Mạch 2 và 3 lần
Câu 7. Loài có bộ NST 2n = 24. Số NST có trong tế bào mẹ hạt phấn là bao nhiêu?
A.12 B.24 C.48 D.36
Câu 8. Một tế bào sinh dục cái của ruồi giấm (2n = 8 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng, kết thúc vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kì phân bào của cả quá trình là:
A.11264 B.11263 C.4095 D.2048
Câu 9. Mỗi giai đoạn trong sinh sản hữu tính đều liên quan với một số quá trình nhất định của tế bào. Tương quan nào sau đây không phù hợp?
A.Giảm phân - Giao tử B.Nguyên phân, phân hóa - Phôi
C.Thụ tinh - Hợp tử D.Nguyên phân, giảm phân - Cơ thể trưởng thành
Câu 10. Phân tử mARN thứ nhất dài 2550 A0 và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử mARN thứ hai. Quá trình dịch mã của 2 phân tử mARN trên cần môi trường cung cấp 1593 aa. Xác định số phân tử protein được tổng hợp từ cả 2 mARN nói trên?
A.6 B.9 C.7 D.8
Câu 11. Vì sao trong thời kì mang thai ở động vật không có trứng chín và rụng trứng?
A.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.
B.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.
C.Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.
D.Khi nhau thai được hình thành, thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.
Câu 12. Điểm chung của hô hấp hiếu khí trong điều kiện bình thường và quang hô hấp ở thực vật là:
A.Bào quan thực hiện B.Sản phẩm cuối cùng C.Cơ chế hô hấp D.Đều giải phóng CO2
Câu 13. Chất nào sau đây có tác dụng làm quả chín nhanh?
A.Giberelin B.Xitokinin C.Etylen D.Axit abxixic
Câu 14. Ở thực vật, hô hấp kị khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào?
A.Chất nền ti thể B.Màng ti thể C.Tế bào chất D.Lưới nội chất
Câu 15. Tại sao ở những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?
A.Vì để nhân giống nhanh và nhiều
B.Vì dễ trồng, ít công chăm sóc
C.Vì để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả
D.Vì để tránh sâu bệnh gây hại
Câu 16. Ở thực vật hạt kín, khi quả chín các sắc tố sẽ biến đổi theo hướng như thế nào?
A.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, phicobilin tăng
B.Diệp lục giảm, carotenoit tăng lên
C.Diệp lục giảm, carotenoit giảm
D.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, xantophin tăng
Câu 17. Muốn nhân giống nhanh đàn gia súc quý, người ta có thể tiến hành biện pháp nào?
A.Thụ tinh nhân tạo
B.Cho giao phối tự nhiên
C.Dùng hoocmon rút ngắn thời gian sinh trưởng
D.Gây rụng trứng hàng loạt rồi thụ tinh nhân tạo
Câu 18. Để nuôi gà trống thịt, người ta thường "thiến" (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích gì?
A.Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng B.Giữ cho đàn gà mái đẻ nhiều
C.Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hang xómD.Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên
Câu 19. Cho biết thông tin về cấu trúc 1 phân tử axit nucleic như sau: tổng số nucleotit là 30 000, số liên kết hidro là 40 000, số nucleotit mỗi loại là: 5000 A, 5000 T, 10000 G, 10000 X, số liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit là 30 000. Đặc điểm của phân tử axit nucleic nói trên là:
A.ADN 1 mạch, dạng thẳng B.ADN 2 mạch, dạng vòng
C.ADN 1 mạch, dạng vòng D.ADN 2 mạch, dạng thẳng
Câu 20. Vai trò của auxin trong vận động hướng sáng dương của thân non là:
A.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng kích thích sự kéo dài tế bào
B.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng ức chế sự kéo dài tế bào
C.Auxin phân bố nhiều ở phía được chiếu sáng kích thích sự kéo dài tế bào
D.Auxin kích thích sự phân chia tế bào
Câu 21. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào?
A.Quyết, hạt kín B.Rêu, hạt trần C.Quyết, hạt trần D.Rêu, quyết
Câu 22. Trinh sản là hình thức sinh sản:
A.sinh ra con cái không có khả năng sinh sản B.không cần có sự tham gia của giao tử đực
C.xảy ra ở động vật bậc thấp D.chỉ sinh ra các cá thể mang giới tính cái
Câu 23. Điều nào sau đây có thể trở thành hiểm họa đối với các quần thể sinh sản vô tính?
A.Xuất hiện các loài cạnh tranh mới B.Kẻ thù
C.Khan hiếm thức ăn D.Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống
Câu 24. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ có nhiệm vụ:
A.Dẫn máu đi nuôi nửa cơ thể phía trên B.Vận chuyển máu lên não
C.Dẫn máu đi nuôi phổi D.Vận chuyển máu đến phổi để trao đổi khí
Câu 25. Nếu người ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch được không?
A.Có
B.Tùy vào thời tiết, nếu thời tiết lạnh thì có, thời tiết nóng quá thì không.
C.Không
D.Có con có, có con không
Câu 26. Truyền máu là một dạng cấy ghép mô, đó là:
A.Cấy ghép hỗn hợp B.Dị ghép C.Tự ghép D.Đồng ghép
Câu 27. Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là:
A.Máu B.Tụy C.Thận D.Gan
Câu 28. Ở một loài động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể cái thuộc giới đồng giao tử XX. Trong quá trình thụ tinh, một số trứng đã được thụ tinh chứa tất cả 5600 NST, trong đó số NST giới tính chiếm 25%. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài?
A.2n = 4 B.2n = 16 C.2n = 14 D.2n = 8
Câu 29. Cây thiếu nitơ có triệu chứng nào sau đây?
A.Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng
B.Lá nhỏ có màu lục đậm, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm
C.Lá có màu vàng, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm
D.Sinh trưởng bị còi cọc, lá già bị khô ở mép lá
Câu 30. Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?.
A.Đóng vào ban đêm, mở vào ban ngày B.Đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm
C.Mở cả ngày và đêm D.Đóng cả ngày và đêm
Câu 31. Một hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt, số tế bào thực hiện đợt nguyên phân cuối cùng đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương đương là 32 NST đơn. Xác định tên của loài sinh vật trên ?
A.Người B.Lúa C.Ruồi giấm D.Đậu Hà Lan
Câu 32. Oxi từ phổi được vận chuyển đến các tế bào bằng cách:
A.Liên kết với các ion khoáng B.Hòa tan trong dung dịch nước mô
C.Liên kết với các sắc tố hô hấp D.Hòa tan trong máu
Câu 33. Ở động vật, kiểu sinh sản vô tính nào dưới đây không có cơ sở tế bào học là phân bào nguyên nhiễm?
A.Trinh sản B.Phân mảnh C.Phân đôi D.Nảy chồi
Câu 34. Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi:
A.Nồng độ FSH và LH cao B.Nồng độ progesteron và ơstrogen giảm
C.Nồng độ progesteron và ơstrogen cao D.Nồng độ GnRH giảm
Câu 35. Khi ghép chồi và ghép cành phải cắt bớt lá nhưng không cắt hết lá của gốc ghép với mục đích chính là gì?
A.Tạo điều kiện cho hút nước và hút khoáng B.Tạo điều kiện cho cây hô hấp ở lá
C.Tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước D.Tạo điều kiện cho gốc ghép quang hợp
Câu 36. Thứ tự giảm dần nồng độ O2 trong cơ thể là:
A.Không khí hít vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi
B.Máu rời phổi đi, không khí hít vào, các mô tế bào
C.Không khí hít vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào
D.Các mô tế bào, không khí hít vào, máu rời phổi đi
Câu 37. Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái, nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50 % tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là:
A.50% B.75% C.25% D.12,5%
Câu 38. Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng:
A.Rễ phụ B.Lóng C.Thân bò D.Thân rễ
Câu 39. Đặc điểm chung của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi:
A.Chỉ có một tế bào (n) nguyên phân tạo giao tử
B.Cả 4 tế bào (n) đều nguyên phân tạo giao tử
C.Giống nhau ở cả 2 giai đoạn giảm phân và nguyên phân
D.Từ tế bào mẹ (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào (n)
Câu 40. Sự sinh trưởng ở người được điều hòa bởi hoocmôn nào?
A.Ecđixơn và hoocmôn sinh trưởng B.Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin
C.Tirôxin và testosteron D.Testosteron và hoocmôn sinh trưởng.
Câu 41. Một đoạn ADN có 450 vòng xoắn. Trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN này có A = 2T = 3G = 4X. Hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN?
A.A = T = 3240, G = X = 1260 B.A = T = 1260, G = X = 3240
C.A = T = 1620, G = X = 630 D.A = T = 630, G = X = 1620
Câu 42. Trong quá trình nhân đôi liên tiếp của 1 gen đã hình thành: 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới
( trong đó mỗi mạch có 300T và 600X )và 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch
có 200T và 400X). Số nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là:
A.A=T= 7.500; G=X= 15.000 B.A=T= 500; G=X= 1.000
C.A=T= 3.500; G=X= 7.000 D.A=T= 7.000; G=X= 3.500
Câu 43. Hoocmôn ơstrôgen ở phụ nữ không có tác dụng nào sau đây?
A.Làm tăng cường quá trình tạo xương
B.Tạo hình dáng "thắt đáy lưng ong"
C.Phục hồi niêm mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt
D.Kích thích sự chín và rụng trứng
Câu 44. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra các tế bào con có 39780 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 %, của tinh trùng là 3,2%. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường. Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh nói trên?
A.3000 B.1000 C.500 D.2000
Câu 45. Để đáp ứng nhu cầu protein cho cơ thể, các loài động vật ăn thực vật
A.tiêu hóa vi sinh vật sống trong ống tiêu hóa của chúng
B.đôi khi chúng ăn cả thức ăn động vật
C.tăng cường ăn các cây họ đậu
D.thường sử dụng lượng thức ăn rất lớn
Câu 46. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do chế độ ăn uống không đủ chất nào dưới đây?
A.Chất khoáng B.Chất đạm C.Chất bột D.Chất béo
Câu 47. Để quá trình quang hợp thực hiện được cần phải có:
A.Ánh sáng, CO2, H2O, O2, bộ máy quang hợp B.Ánh sáng, H2O, bộ máy quang hợp
C.Ánh sáng, O2, H2O, bộ máy quang hợp D.Ánh sáng, CO2, H2O, bộ máy quang hợp
Câu 48. Nguyên nhân chính đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là:
A.Lực hút của tán lá B.Lực liên kết giữa các phân tử nước
C.Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ D.Áp suất rễ
Câu 49. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?.
A.Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
B.Là hình thức sính sản phổ biến
C.Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá
D.Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
Câu 50. Tế bào sinh tinh tiết ra loại hoocmon nào?
A.Testosteron B.GnRH C.Inhibin D.LH và FSH
haduyknpy
 
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 01/03/12 10:27

Quay về Tổng hợp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: AkkBorode, anhditimem2019, apostilKal, buinhudiep, dindongvn0937199641, Goofyhary, hocvalamedu, hoignandorgok, Josephgrow, kimchi678, Korscrzy, leanhfay, moqmnuipyx, namnguyen, NeinitFailt, NewHers, nx6pjctoyq, PatrickjaF, Phan mem ban hang, Phạm Hiền, Pun Pertinacious, Qh4KUwiur2, rb3zxvijrv, rq7cmbmghw, sinarrM, Sirsohn, Sumeraxe, Thiên Nhi, tnd511233, tranhungminh78, tuyensinhnew, ulkumoftdb, voduyhieu13, yfwxcdnmvw, zb0xfwabxm66 khách

cron