CHỦ ĐỀ 3:XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG

CHỦ ĐỀ 3:XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG

Gửi bàigửi bởi anbinh vào ngày Thứ 6 09/03/12 15:29

CHỦ ĐỀ 3:XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG
Bài toán 5: TÌM VỊ TRÍ ĐỂ VECTƠ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG 0
1. Hai dịng điện thẳng cùng chiều I1 M  I2
A B
B1 : Gọi M là điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 :
→ và B1 = B2
B2 : Lập phương trình đại số để tìm vị trí điểm M
♣ Vì B1 = B2 → 2.10-2 .I1/r1 = 2.10-7.I2/r2 → (1)
♣ Để và I1 cùng chiều I2 thì M phải thuộc AB nn : r1 + r2 = AB (2)
♣ Giải (1) v (2) tìm được r1 và r2
2. Hai dòng điện thẳng ngược chiều A B
I1  I2 M
B1 : Gọi M là điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 :
→ và B1 = B2
B2 : Lập phương trình đại số để tìm vị trí điểm M
♣ Nếu I1 > I2 → r1 > r2
• Vì I1 = I2 → r2/r1 = I2/I1 (1)
• Để , I1 ngược chiều I2 và I1 > I2 thì M nằm ngoài AB về phía I2, nên : r1 – r2 = AB (2)
• Gi ải (1) v (2) tìm được r1 và r2 A B
♣ Nếu I2 > I1 → r2 > r1 M I1   I¬2
• r2/r1 = I2/I1 (1)
• r2 – r1 = AB (2)
• Gi ải (1) v (2) tìm được r1 và r2
BÀI TẬP MẪU
Bài 5.1. Hãy cho biết :
1). Vị trí để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 ? Biết :
a). Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 4A , I2 = 1A , đặt cách nhau 6 cm .
b). Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 1A , I2 = 4 A , đặt cách nhau 6 cm .
2). Tập hợp những điểm có cảm ứng từ bằng nhau ? Biết :
a). Hai dẫy dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 12 cm có các dòng điện I1 = 1A , I2 = 4A đi qua ngược chiều nhau .
► M là điểm có
Do
Do B1 = B2 →
Để → M thuộc đoạn AB , nên : r1 + r2 = AB
b). Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12 cm có các dòng điện I1 = 1A , I2 = 4A đi qua cùng chiều nhau .
► r2/r1 = I2/I1 và r2 – r1 = AB (Vì I2 > I1)
Đ/S 1. a). 4,8 cm và 1,2 cm b). 2 cm và 8 cm
2). a). 2,4 cm và 9,6 cm b). 4 cm và 16 cm
Bài 5.2. Một vòng dây có bán kính R = 10 cm, mang dòng điện I1 = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng . Dây dẫn thẳng mang dịng điện I2 = 8 A . Xác định chiều của I2 v khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp tại O bằng 0 ?
I1
I2
O d► Để = 0 → I2 có chiều hướng sang trái
B1 = B2 → 2 .10-7 . 2 đ.10-7 . → d = 2,55 cm
Đ/S 2,55 cm

LUYỆN GIẢI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn phát biểu sai ?
Độ lớn của từ trường do một dây dẫn gây ra tại một điểm M phụ thuộc vào :
A. hình dạng của sợi dây B. vị trí của điểm M
C. môi trường xung quanh D. chiều của dịng điện
Câu 2. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của một khung dây dẫn tròn :
A. tỉ lệ với bán kính B. tỉ lệ nghịch với số vịng dy
C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện D. phụ thuộc vào môi trường đặt dây .
Câu 3. Theo định luật Am – pe, nếu đoạn dây dẫn đặt song song vec tơ cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ :
A. bằng 0 B. có giá trị nhỏ nhất
C. có giá trị lớn nhất D. có giá trị tùy thuộc vào cường độ dòng điện trong dây dẫn đó .
Câu 4. Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài . Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện . Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì :
A. BM = 2BN B. BM = 4BN C. BM = 0,5BN D. BM = 0,25BN
► BN = 2.10-7 .I/r BM¬ = 2.10-7 .I/2r → BN = 2BM
Tập tin đính kèm
CHỦ ĐỀ 3 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG.docx
(67.07 KiB) Đã tải về 110 lần
anbinh
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 09/03/12 15:26

Quay về Điện từ học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Alieneleapeup, aliis, amothoi14, anh Đức, asswortxe, beetours89, cuago1992, dekhi, diem hang, docco, ducthinhtb1996, hoctot, iphone6, IysQz2W, KennethKaw, kevin14021993, kzxwsclrpe, LeGiangtn3456, nguyenthiut, Nguyễn Việt Lan, nhokcool, paliLoato, RyanDallas, tai4gamevnn, thaiphuong, TiMob, tmhsunzmxg, triersern, uyuyxbsbjw, winifrersftD, wk6veenyqo, wmtotbocji, yi4dxpgnrj, yxuan8x, yzajybgvxz66 khách