CHỦ ĐỀ 3:XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG

CHỦ ĐỀ 3:XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG

Gửi bàigửi bởi anbinh vào ngày Thứ 6 09/03/12 15:29

CHỦ ĐỀ 3:XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG
Bài toán 5: TÌM VỊ TRÍ ĐỂ VECTƠ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG 0
1. Hai dịng điện thẳng cùng chiều I1 M  I2
A B
B1 : Gọi M là điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 :
→ và B1 = B2
B2 : Lập phương trình đại số để tìm vị trí điểm M
♣ Vì B1 = B2 → 2.10-2 .I1/r1 = 2.10-7.I2/r2 → (1)
♣ Để và I1 cùng chiều I2 thì M phải thuộc AB nn : r1 + r2 = AB (2)
♣ Giải (1) v (2) tìm được r1 và r2
2. Hai dòng điện thẳng ngược chiều A B
I1  I2 M
B1 : Gọi M là điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 :
→ và B1 = B2
B2 : Lập phương trình đại số để tìm vị trí điểm M
♣ Nếu I1 > I2 → r1 > r2
• Vì I1 = I2 → r2/r1 = I2/I1 (1)
• Để , I1 ngược chiều I2 và I1 > I2 thì M nằm ngoài AB về phía I2, nên : r1 – r2 = AB (2)
• Gi ải (1) v (2) tìm được r1 và r2 A B
♣ Nếu I2 > I1 → r2 > r1 M I1   I¬2
• r2/r1 = I2/I1 (1)
• r2 – r1 = AB (2)
• Gi ải (1) v (2) tìm được r1 và r2
BÀI TẬP MẪU
Bài 5.1. Hãy cho biết :
1). Vị trí để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 ? Biết :
a). Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 4A , I2 = 1A , đặt cách nhau 6 cm .
b). Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 1A , I2 = 4 A , đặt cách nhau 6 cm .
2). Tập hợp những điểm có cảm ứng từ bằng nhau ? Biết :
a). Hai dẫy dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 12 cm có các dòng điện I1 = 1A , I2 = 4A đi qua ngược chiều nhau .
► M là điểm có
Do
Do B1 = B2 →
Để → M thuộc đoạn AB , nên : r1 + r2 = AB
b). Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12 cm có các dòng điện I1 = 1A , I2 = 4A đi qua cùng chiều nhau .
► r2/r1 = I2/I1 và r2 – r1 = AB (Vì I2 > I1)
Đ/S 1. a). 4,8 cm và 1,2 cm b). 2 cm và 8 cm
2). a). 2,4 cm và 9,6 cm b). 4 cm và 16 cm
Bài 5.2. Một vòng dây có bán kính R = 10 cm, mang dòng điện I1 = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng . Dây dẫn thẳng mang dịng điện I2 = 8 A . Xác định chiều của I2 v khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp tại O bằng 0 ?
I1
I2
O d► Để = 0 → I2 có chiều hướng sang trái
B1 = B2 → 2 .10-7 . 2 đ.10-7 . → d = 2,55 cm
Đ/S 2,55 cm

LUYỆN GIẢI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn phát biểu sai ?
Độ lớn của từ trường do một dây dẫn gây ra tại một điểm M phụ thuộc vào :
A. hình dạng của sợi dây B. vị trí của điểm M
C. môi trường xung quanh D. chiều của dịng điện
Câu 2. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của một khung dây dẫn tròn :
A. tỉ lệ với bán kính B. tỉ lệ nghịch với số vịng dy
C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện D. phụ thuộc vào môi trường đặt dây .
Câu 3. Theo định luật Am – pe, nếu đoạn dây dẫn đặt song song vec tơ cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ :
A. bằng 0 B. có giá trị nhỏ nhất
C. có giá trị lớn nhất D. có giá trị tùy thuộc vào cường độ dòng điện trong dây dẫn đó .
Câu 4. Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài . Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện . Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì :
A. BM = 2BN B. BM = 4BN C. BM = 0,5BN D. BM = 0,25BN
► BN = 2.10-7 .I/r BM¬ = 2.10-7 .I/2r → BN = 2BM
Tập tin đính kèm
CHỦ ĐỀ 3 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG.docx
(67.07 KiB) Đã tải về 153 lần
anbinh
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 09/03/12 15:26

Quay về Điện từ học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: affodeft71, Allwincalt, bichngoc428, buitan, bx6tpfroey, BÙI VĂN ĐỊNH, casinguyenmytam135, Colordove, cusut12, DeoDovich, dulichachau, duyen, GeorgeTor, huongque, huynh_thien_kim0906, KjMHMjjcsR, leopisces, levubaoanh, lich, navytran, neungaymaiemdi, nguyen thi ha, phongphongphong1992, sjoksqdlaz, skanerKag, SKPcfmIG, Stanleysip, StephenFut, tpprack2014, tranloc259, wind8x0ny, xiaeoojchi, YdRGRigmpEo, yuriky351, zpwdtqydcc66 khách

cron