ĐỀ LUYỆN THI ĐIỆN XOAY CHIỀU SỐ 1

ĐỀ LUYỆN THI ĐIỆN XOAY CHIỀU SỐ 1

Gửi bàigửi bởi duyen vào ngày Thứ 5 15/03/12 16:34

ĐỀ LUYỆN THI SỐ 1
CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ bằng bao nhiêu?
A. 3000vòng/min. B. 1500vòng/min.
C. 1000vòng/min. D. 500vòng/min.
2. Mạch điện nối tiếp gồm R = 100 , }(H)[/tex]
H và tụ điện có C thay đổi. Mắc mạch điện vào nguồn (220V – 50 Hz). Để cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị cực đại thì giá trị của C là:
A. B.
C. D.

3. Mạch xoay chiều RLC nối tiếp có: R = 50 ; C và L không đổi. Cường độ dòng điện qua mạch: . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng:
A. 100W B. 800W C. 200W D. 400W
4. Một đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với một điện trở R = 40
. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100t (V). Dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 2A và lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của r và L là:
A. 25 và 0,159H. B. 25 và 0,25H.
C. 10 và 0,159H. D. 10 và 0,25H.
5. Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế:
A. Khi giảm số vòng dây ở cuộn thứ cấp, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp giảm.
B. Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện, phải dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế.
C. Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế xem như không tiêu thụ điện năng.
D. Khi tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp tăng.
6. Ta cần truyền một công suất điện 1MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch điện có hệ số công suất . Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị.
A.B.
C. D.
7. Một hộp kín X chỉ có 2 trong 3 linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hai đầu hộp X và cường độ dòng điện qua hộp có dạng:(dây cảm thuần) (V) và
A. Hộp X chứa L và C B. Hộp X chứa R và C C. Hộp X chứa R và L
D. Không đủ dữ kiện xác định được các phần tử chứa trong hộp X
8. Một đoạn mạch gồm tụ có điện dung ghép nối tiếp với điện trở R = 100
, mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f. Để dòng điện i lệch pha so với điện áp u thì giá trị của f là: A:60 Hz B: 25 Hz C: Hz D: 50 Hz
9. Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết . Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng:
A. u chậm pha hơn i một góc π/4
B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4
C. u chậm pha hơn i một góc π/3
D. u sớm pha i một góc π/4
10. Đặt hiệu điện thế ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng A. 0,5. B. 0,85. C. . D. 1.
11. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là A Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 4n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là
A. . B. C. D.
12. Hai cuộn dây () mắc nối tiếp nhau và đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi là hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn một và cuộn hai. Điều kiện để U = U1 + U2 là
A. . B.
C. D.


13. Mạch xoay chiều RLC nối tiếp .Trường hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R:
A. Thay đổi C để URmax B. Thay đổi L để ULmax
C. Thay đổi f để UCmax D. Thay đổi R để UCmax
14. Cho mạch điện xoay chiều gồm 1cuộn dây thuần cảm .Tần số dòng điện là 50 Hz. Đặt vào hai đầu mạch điện áp tức thời là 50 V thì dòng điện tức thời trong mạch là A. Khi điện áp tức thời là 80V thì dòng điện tức thời là 0,6A . Độ tự cảm của cuộn dây là
A. (H) B. (H) C. (H) D.2 (H)
15. Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12 và độ tự cảm L = 51mH. Công suất do các tải tiêu thụ có giá trị :
A. 1452W B. 483,87W C. 4356W D. 4521W
16. Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ có tổng trở 200, cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 200V. Dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là:
A. 0,25A B. 2A C. 0,5A D. 1A
Tập tin đính kèm
Ngày soạn.docx
(141.02 KiB) Đã tải về 169 lần
duyen
 
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 15/03/12 14:54

Quay về Điện từ học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: blzrgacnon, bocuabon, buonbanxekt19, caltrdaskb, ce9kegsqbz, cozi123, daolephi22, diadiemvn188, Dwaynelimb, endulunty, eprmvxjgm, hoaixin86, hoangthu1133, hocvalamedu, hpyefknwof, jbmkzziwh, khongtuquynh1102, lanhoangmtp, ldaithang, Liferisk, MichaelFamn, milinhtran99, minkodewtuf, mTwittaryc, ngocanh6295, Nguyễn Thị Việt, nighttn2014, nk1whyurfd, ouujdqseft, putin, seovipnhat2015, uzmomus, wind1c3be, wind2r4ds, ZkYRFgionY66 khách

cron